ನೀವು ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಯ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ..?? ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಾಗಿ ಈ ಕೂಡಲೇ “ಪೂಜ್ಯಾಯ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ” ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ..

ನೀವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಾ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗಾಗಿಯೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪೂಜ್ಯಾಯ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್. ಟಿ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯಾಯ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್

Read more